• Verlaag de investeringskosten
  • Regionaal & Landelijk
  • Subsidies

Subsidies voor Duurzame Energie

Er zijn subsidies op landelijk-, provinciaal- of regionaalniveau. Op de pagina vind je een overzicht en vertellen we over de voorwaarden. 

 

pelletketel-buiten-biomassa-houtpellet

Landelijke Subsidies

Een overzicht van alle landelijke subsidies voor investeringen in duurzame energie.

1. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
- Landelijke subsidie voor particulieren en ondernemers.
- Subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels (pelletketels) en pelletkachels.

2. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
Voor bedrijven en (non-profit) instellingen, bedoeld voor biomassa, geothermie, water, wind en zon (zonnepanelen) Meer info >>

3. Energie Investerings Aftrek (EIA)
Investeer je in energiezuinige techniek of duurzame energie? Deze kun je aftrekken onder de EIA. Je kunt 58% van de kosten aftrekken van de fiscale winst, naast de gebruikelijke afschrijving. Meer info >>

4. Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
Voor ondernemers die van € 2.300 tot €306.931 investeren in zonnepanelen is de KIA aantrekkelijk. Je kunt eenmalig aanspraak doen en de regeling is te gebruiken naast de EIA. Meer info >>

5. Salderen zonnestroom
Salderen houdt in dat je aan het einde van het jaar een totaalbalans opmaakt van de zelf geproduceerde elektriciteit en de van het energienet afgenomen elektriciteit. In de praktijk houdt dat het volgende in: de op zonnige momenten terug geleverde elektriciteit kun je verrekenen met de op bewolkte, of gedurende de nacht, afgenomen elektriciteit. Meer info >>
 

Drenthe: subsidies duurzame energie

1. Zonnelening Drenthe
Vraag een lening aan voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen, zonneboiler of andere techniek die is zonne-energie opwekt. Het rentepercentage ligt nu (april 2016) rond de 1,6% en staat vast gedurende de looptijd. Meer info >>

Voorwaarden: Je dient eigenaar te zijn van een woning in Drenthe, je moet minimaal €2500 besteden en maximaal €7500. Lening wordt eenmalig verstrekt.

2. Energiebesparingsregeling de Wolden
Per 1 april 2016 kunnen Woldenaren met een eigen woning, gebouwd vóór 1 januari 2006, subsidie aanvragen voor woningisolatie en energieopwekkende maatregelen. In totaal stelt de gemeente De Wolden voor 2016 € 81.000 subsidie beschikbaar.

U ontvangt 20% subsidie. Per aanvraag dient u minimaal €5000,-subsidiabele kosten te maken. In totaal wordt per woning maximaal €3200,- subsidie verstrekt. Meer info >>
 

Ulica Solar - zonnepanelen - Freedom Energy

Friesland: subsidies duurzame energie

1. Friese Energiepremie 2016
Subsidie van €350 tot € 2800,- voor:
 
- Gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 3.5) en/of isolerende gevelpanelen (U ≤ 0,7);
- Dakisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 3.5);
- Vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5';
- Spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1.3);
- HR++ glas (inclusief kozijnen) (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.);
- Zonneboiler met collector (voorzien van Solar Keymark certificaat);
- Warmtepompboiler;
- Elektrische warmtepomp (alleen in combinatie met LTV);
- Lage temperatuurverwarming (LTV);


2. Subsidie Asbestsanering (verwijderen)
Per 2024 zijn asbestdaken verboden. Daarom zijn er twee subsidies in Friesland. De eerste is provinciaal geregeld en is alleen voor agrarische en voormalig agrarische gebouwen. De subsidie geldt alleen als er ook geïnvesteerd wordt in zonnepanelen.

De tweede is landelijk geregeld en is voor particulieren, bedrijven en instellingen. Bij beide subsidies geldt €4,50 per vierkante meter en kunnen gecombineerd worden. Dan wordt er €9,- per vierkante meter ontvangen. Meer info >>


3. Nul op de meter woningen (50 stuks)
De provincie Fryslân stelt in 2016 een subsidie beschikbaar voor het Nul op de meter maken van vijftig Friese woningen. De officiële voorwaarden zouden 1 mei bekend gemaakt worden, maar dit is met tenminste twee weken opgeschoven. Zodra er meer bekend is over deze subsidie van max. €9000,- per woning, leest u dat op deze pagina en in onze nieuwsbrief.